Info Café Mole's column
Sochařská 6
170 00, Prague 7 - Bubeneč
E-Mail: kk(at)czechcore.cz
Tel: +420 604 247 218
...write us or come
rb Events | Statement | We offer | Gallery | Guestbook | Study hall | Distribution | ČESKY rb

Events archive

Event 91 - 95 from 139 in archive

---::Discussion::---

Monday, 12.11.2007
Přednáška: Zapatisté
Discussion-Přednáška: Zapatisté Zapatisté v Mexiku: Revoluce po třinácti letech?
Může v dnešní době ještě dojít k revoluci? Mayští rolníci v mexickém státě Chiapas se o ni roku 1994 pokusili. Zbraně v rukou maskovaných členů Zapatovy armády národního osvobození (EZLN) ale záhy vystřídala slova jejich charismatického mluvčího, snahy o konfrontaci moci se změnily v úsilí o autonomii ve vlastních vesnicích. Zapatismus ovšem nepřestal inspirovat řadu mexických protestů i celosvětové alterglobalizační hnutí. Jak se zapatistům daří dostát vlastním ideálům? Jak vypadají jejich vesnice z pohledu emancipace žen? Co mohou světu nabídnout rolnická hnutí? Jakou perspektivu má zapatismus do budoucna? Čeští účastníci a účastnice letošního mezinárodního setkání EZLN s jejich sympatizanty v zapatistických vesnicích budou ve svém vystoupení odpovídat i na tyto otázky.

Začátek v 19,00 hodin.

Info Café Krtkova kolona
Sochařská 6
170 00, Praha 7 - Bubeneč
kk.czechcore.cz

---::Workshop::---

Wednesday, 24.10.2007
Svépomocná univerzita
Od října se opět chystáme rozjet svépomocnou univerzitu. Jedná se o projekt, který reaguje na negativní jevy, proti kterým se chceme stavět.

V prvé řadě je to fakt, že naše znalosti a dovednosti se často stávají hodnotou, kterou jsme si zvykli/y vyměňovat, a to buď za peníze, protihodnotu, či "pouze" za uznání. Vztahy vybudované na principu "něco za něco" se nám jeví jako zbytečně deformované. Chceme dokázat, že věci mohou fungovat i jinak.

Vzhledem ke vzrůstající profesionalizaci a dělbě práce se často stává, že mnohé činnosti "přenecháváme" těm, kteří jsou v nich odborníky či odbornicemi, aniž bychom se o ně pokoušeli/y sami/y.

Myslíme, že není nutné za poskytnutou radu očekávat protislužbu, že za pomoc v nesnázích se musí platit a že za podělení se o své vědomosti nutně musíme inkasovat vědomosti jiné. Nechceme na každou drobnost hledat drahou profesionální výpomoc, chceme se pokoušet řešit problémy sami/y a učit se, jak na to.

Svépomocnou univerzitou chceme přispět k bourání zažitých stereotypů v našich myslích, protože i předáváním zkušeností a znalostí se můžeme dál rozvíjet.

Popřemýšlejte tedy, co byste se rádi/y naučili/y a/nebo co můžete předat dál. Může se jednat i o běžné záležitosti - každému se někdy něco rozbije a třeba neví, jak věc opravit. Ani vaření není pro každého takovou samozřejmostí. Co třeba práce s počítačem, šití, komunikace cizím jazykem? Někdo by si třeba rád osvěžil či rozšířil svůj všeobecný přehled... Jen na základě našich přání a dovedností můžeme společně naplánovat první kurzy.

Začátek v 19,00 hodin.

Info Café Krtkova kolona
Sochařská 6
170 00, Praha 7 - Bubeneč
kk.czechcore.cz

---::Concert::---

Thursday, 27.9.2007
Přednáška
Concert-Přednáška Situace v Rumunsku a Indymediích před summitem NATO
Informační přednáška o současné situaci v levicovém aktivistickém hnutí v Rumunsku. Hlavní zaměření bude na projekt IMC Rumunsko a na přípravy na summit NATO, který bude v dubnu 2008 v Bukurešti.

Začátek v 19,00 hodin.

Info Café Krtkova kolona
Sochařská 6
170 00, Praha 7 - Bubeneč
kk.czechcore.cz

---::Workshop::---

Wednesday, 26.9.2007
Kurz jak vytvářet webové stránky
Workshop-Kurz jak vytvářet webové stránky V první "lekci" probereme základy HTML
Začíná série lekcí o tom jak tvořit webové stránky. Postupně probereme HTML, kaskádové styly a nakonec PHP. Samozřejmě nebude chzbět ani kurz administrace webových stránek přes webové rozhraní, FTP nebo třeba SSH. Dnes vás seznámíme se strukturou webové stránky a s některými "základními" HTML tagy.
Pokud všem těmto zkratkám nerozumíte, tak nepanikařte - není to až tak těžké jak se zdá. A vše je pochopitelně zdarma!

Začátek v 19,00 hodin.

Info Café Krtkova kolona
Sochařská 6
170 00, Praha 7 - Bubeneč
kk.czechcore.cz

---::Concert::---

Monday, 24.9.2007
Předčítání: Šaman
Concert-Předčítání: Šaman Šaman, Egon Bondy
Próza Šaman je nabita reáliemi z období pozdního paleolitu - magdalenienu, období v 9. tisíciletí př.n.l. Rafinované splétaní reálií té doby, reálií "šamanského", magického vidění světa s reáliemi totalitního 20.stol. má za cíl přivést paraelu dvou diametrálně odlišných období, v nichž však situace, v které se homo sapiens /sapiens či archaicus/ ocitl, byla z nejrůznějších důvodů podobná ve své patovosti, zdánlivé bezvýchodnosti. Znovu a znovu vyvstávající a nově a na vyšší úrovni řešený problém odpovědnosti je červenou nití celého díla. Zdrojem napětí je rozpor mezi šamanovým "theocentrickým" viděním světa a jeho poznáním, že realizovat takovéto zření je možno jen skrze člověka, skze lidi, kteří v centru jeho pozornosti již nejsou. Neřešitelný a tragický rozpor mezi etikou zvěře /či lidských zvířat/ a etikou o plnohodnotnost usilujících lidí se ozřejmuje především v šamanových rozhovorech s "velkou gestapačkou", s ďáblem na ledovci a v neposlední ředě i s bláznem a ubožákem Kukačkou. V evokaci kontrastu riskantní svobody a pohodlného otroctví se básníkova posedlost etikou dostává do blízkosti dilematu, jež trýznilo o sto let dříve především F. M. Dostojevského. Ambivalentnost otázek etických nachází také svůj protějšek v nejednoznačnosti a plasticitě jednotlivých postav. Zvířeckost lidí je v kontrastu s krásou a "božskostí" lovné zvěře. Šamanova lhostejnost a povznesenost je v protikladu k jeho zájmu o Mušku, ale nakonec i o "velkou gestapačkou". Jeho cynismus s nímž obětuje Kulhavého, nehraje s jeho obhajobou Fousáče. Příběh šamanova prohraného života, života v době podobně "osové", jakou je zřejmě doba naše, vyznívá pak jako podobenství, poselství novým "mladým lovcům", poselství o nutnosti vzpoury za každou cenu, za každých okolností i v situaci zdánlivě beznadějné.

Začátek v 19,00 hodin.

Info Café Krtkova kolona
Sochařská 6
170 00, Praha 7 - Bubeneč
kk.czechcore.cz

[|<] [< newer] || [> older] [>|]

When we have open?

Monday - Thursday
from 16:00 until 22:00
Free entrance!

Please, donate us!

Funding of infocafé is difficult and often loss. We shall be happy, if you support us!
Account number is 948700001/5500.
We sincerely thanking to all donaters!

Statement
of Group of friends of the Mole´s column


Transport connection

underground *C* (red) Vltavská or *A* (green) Hradčanská and then by tram 1, 8, 15, 25 or 26 to Letenské náměstí
--here is map--
--here are timetables--

Assortment

Non-alkoholic: limonade, juice, tea, coffee limo, džus, čaje, kafe
Alcoholic: with snifter
Beer: is cooked by proffessionals, it waits only to you - tasters with experiences
Food: it finds something to eat
Dog: isn´t food in Mole's column, you can take him entrain
Interesting links
Try Firefox!
TOPlist
since 10.7.2006
Created by Palash production 2006Up   RSS