Info Café Krtkova kolona
Sochařská 6
170 00, Praha 7 - Bubeneč
E-Mail: kk(at)czechcore.cz
Tel: +420 604 247 218
...napište nebo přijďte pobejt
rb Akce | Prohlášení | Nabízíme | Galerie | Guestbook | Studovna | Distro | ENGLISH rb


---::Info Café Krtkova kolona: Kdo jsme a co chceme::---

---::Kdo jsme a co chceme::---

Infocafe představuje anti-autoritářskou a anti-kapitalistickou iniciativu, které jsme se chopili bezprostředně po protestech S26 proti Mezinárodnímu finančnímu fondu a Světové bance. Lidé, kteří se dali v průběhu těchto událostí dohromady, se shodli na tom, že je potřeba využít energii, kterou S26 uvolnilo, k tomu, aby zde, poté, co všichni demonstranti odjedou domů, zůstalo něco užitečného a hodnotného. Rok a den po protestech bylo otevřeno infocafe. Správně, jsme za beztřídní společnost; jsme za zrušení námezdní práce; jsme za komunizaci výrobních prostředků vyrábějících pro uspokojení lidských potřeb; jsme za všechny tyto věci. A neomezujeme se na žádné jednotlivé, partikulární téma - naším tématem je třídní boj - a to, co děláme, jako třídní boj chápeme, i když se neodehrává v místě výroby.

Avšak chceme společnost, která vyrábí nejen pro lidský materiální blahobyt, ale která poskytuje opravdu kvalitní život: Chleba? Ano - ale také růže. Chceme společnost, která vrátí princip hry přesně tam, kam patří - do středu života. Chápeme se tedy iniciativy, abychom si zajistili to, co cítíme, že nám stávající soustava společenských vztahů upírá. Svůj boj vidíme jako součást evoluce k sociální revoluci. Skrze nové způsoby vzájemného společenského působení a kolektivní organizace kráčíme směrem k utopii - i když ta se nám o krok vzdaluje s každým naším krokem k ní. Sjednoceni určitými dalekosáhlejšími cíly, odcizeni a vykořisťováni, představujeme si jiný svět. Abychom světa bez kapitalismu dosáhli, cítíme nutnost jednat novými způsoby a vymýtit z naší činnosti pojem utrpení.

Říkáme NE mučednictví, NE mentalitě sebeobětování. Nestojí totiž za to, být součástí hnutí, které chce jen klesnout k (další) slavné porážce. Hodláme uvádět do oběhu energii, stejně jako různé boje. Chceme v této revoluci zvítězit, protože je jediná, kterou máme. Vybízíme tedy k participaci všechny ty, kdo s naším pohledem na věc a s našimi cíly souhlasí. Můžete nás kontaktovat virtuálně na emailu nebo přímo na adrese infocafe Krtkova kolona, Sochařská 6, Praha 7, PSČ 170 00.

---::Co tímto projektem sledujeme::---

Osobní rovná se politické - co chceme jako jednotlivci
Zdroj energie a elánu. Svoboda být sami sebou v uvolněném prostředí. Zábava a tvořivost. Přátelství. A experiment.
Společenství - sociální potřeby
Soudružství a solidarita - "skutečný kolektiv" rozvíjející naši vnitřní komunitu. Svobodomyslnost a přívětivá atmosféra. Únik z "ghetta" a otevřenost k "rozdílům", angažování se v nich. Mezinárodní duch. A rozmanitost.
Širší cíle - politika
Totožnost cílů a prostředků. Podpora propojování bojů a otevřenosti k vnější komunitě. Politická existence i na úkor bezprostřední efektivity. A nepřetržitý vývoj.
Po technické stránce
Jasnost procedur. Odpovědnost k sobě navzájem a k "vnějšku".
kolektiv infocafe Krtkova kolona

---::Spolek přátel Krtkovy kolony::---

Chcete podpořit Krtkovu kolonu? Chcete být v užším kontaktu s aktivitami infocafé?

V roce 2001 bylo v Praze otevřeno infocafé Krtkova kolona. Jeho cílem bylo nabídnout prostor subverzivním aktivitám všeho druhu - schůzkám politických skupin, debatám, workshopům, studovně, promítáním nebo prostě posezení. Kolektiv, který ho spravoval, se potýkal s řadou potíží - infocafé budoval ze sklepních prostor na vlastní náklady, ve stavu permanentní finanční krize, kterou řešil dotacemi z vlastních zdrojů - a cílů, které se vytkl, se mu dařilo dosahovat klopýtavě a pomaleji, než by si přál. Přesto se Krtkova kolona stala místem pro setkávání se, v němž proběhla řada schůzek, debat (o španělské revoluci, nepokojích na předměstí ve Francii atd.), i parties.

V září letošního roku nicméně kolektiv přestal být schopen provoz infocafé dotovat - a hrozba zavření Krtkovy kolony se stala urgentní. Čím však byla reálnější, tím nešťastněji byla načasována: přišla v době, kdy byla "hrubá" rekonstrukce de facto dokončena, kdy byl rozjetý počítačový projekt, kdy nastal pokrok s projektem studovny, kdy byla konečně šance věnovat se spíše samotnému programu a kultivování prostor KK než základním technickým věcem.

Že by byla škoda o prostor Krtkovy kolony přijít, si kromě kolektivu KK myslelo též několik málo skupin, kterým byl adresován apel kolektivu o finanční podporu, ale zejména řada jednotlivců: a právě tahle podpora dala vzniknout Spolku přátel Krtkovy kolony.

Ten je sdružením lidí, kteří chtějí podporovat KK trvale finančně (trvalým příkazem) nebo příležitostně - ať už nápadem či fyzicky. Skrze "Přátele KK" se budou dovídat o celé finanční situaci i o tom, jak byla využita peněžní podpora, a podílet se na plánech na další rozvoj infocafé (tak byla zatím jako priorita na nejbližší dobu vytyčena příprava prostor na zprovoznění studovny), s děním v KK budou blíže v kontaktu přes mailing list či schůzky svolávané podle potřeby.

Pokud si myslíte, že prostor, jaký nabízí Krtkova kolona, má smysl, a pokud ho chcete podpořit, je Spolek přátel KK otevřen právě vám.

Díky,
Spolek přátel Krtkovy kolony::: proBlahoKK@gmail.com
Kolektiv Krtkovy kolony::: kk@czechcore.cz, kk.czechcore.cz

Bankovní účet KK: 948700001/2400

Jak je otevřeno?

neděle - čtvrtek
od 17:00 do 22:00
Vstup zdarma!

Prosíme, podpořte nás!

Financování infocafé je složité a prodělečné. Budeme rádi/y, pokud nás podpoříte!
Číslo účtu je 948700001/5500.
Všem dárcům upřímně děkujeme!

Prohlášení
Spolku přátel Krtkovy kolony


Spojení MHD

metro *C* Vltavská nebo *A* Hradčanská a pak tramvají 1, 8, 15, 25 nebo 26 na Letenské náměstí
--zde je mapa--
--zde jsou jízdní řády--

Sortiment

Nealko: limo, džus, čaje, kafe
Alko: včetně panáků
Pivko: vařené odborníky, čeká jen na vás zkušené degustátory
Jídlo: najde se i něco na zub(y)
Pes: se v KK nejí, klidně ho vemte s sebou
Zajímavé odkazy
Zkuste Firefox!
TOPlist
od 10.7.2006
Vytvořeno Palash production sindicate v roce 2006RSS   [Nahoru]